HITACHI ROTARY COMPRESSOR OIL

  • Xuất xứ: Nhật bản
  • Cấp độ nhớt: VG 32
  • Mật độ @150C: 0.86 kg/L
  • Độ nhớt @400C: 32.6 mm2/s
  • Điểm chớp cháy: >2000C
  • Kiện hàng: Thùng nhựa 20L
  • Tuổi thọ: 8000-12000h