Kobelion XG4730WV-250

  • Công suất: 250KW
  • Lưu lượng: 47.3m3/min
  • Áp suất: 7.5 bar
  • Khởi động: Inverter
  • Ống kết nối: DN100
  • Kích thước(DxRxC): 3060x2120x2150 mm
  • Trọng lượng: 5430kg