Bộ lọc đường ống GSA HYF

  • Áp suất làm việc : 7 bar
  • Áp suất tối đa : 9.7 bar
  • Tổn thất áp suất : 0.2 bar
  • Nhiệt độ hoạt động: 5° C đến 60 ° C
  • Tuổi thọ:  4.000 giờ