Lọc gió Mann C24650/1

  • Phạm vi lưu lượng thể tích: 10 m3 / phút đến 50 m3 / phút
  • Nhiệt độ hoạt động: Liên tục: -40 ° C đến +80 ° C trong thời gian ngắn: +100 ° C
  • Bộ lọc chính: Phần tử sao xếp nếp với ống trung tâm, phớt xuyên tâm, vỏ kim loại
  • Bộ lọc phụ: Vải tổng hợp với ống trung tâm, vỏ kim loại
  • Tiêu chí lựa chọn: Tổn thất  áp suất thấp và hiệu quả kinh tế cao với mức tải thấp
  • Kích thước: A: 243 mm, B: 132 mm, C: 10,5 mm, H: 498 mm