Lọc tách dầu Mann 49 301 53 131

  • Hàm lượng dầu dư : tối đa. 3 mg/m3
  • Tổn thất áp suất : 0.17 bar
  • Áp suất tối đa: 20 bar
  • Nhiệt độ hoạt động: -20 ° C đến +100 ° C

trong thời gian ngắn: +120 ° C

  • Tuổi thọ:  3.000 giờ
  • Mã : LE 9020 x
  • Kích thước: A: 135 mm, D: 170 mm, H: 200 mm