Lọc tách dầu Mann 49 302 53 131

  • Hàm lượng dầu dư : tối đa. 3 mg/m3
  • Tổn thất áp suất : 0.17 bar
  • Áp suất tối đa: 20 bar
  • Nhiệt độ hoạt động: -20 ° C đến +100 ° C

trong thời gian ngắn: +120 ° C

  • Tuổi thọ:  3.000 giờ
  • Kích thước: A: 170 mm, D: 200 mm, H: 305 mm