Lọc tách dầu Mann 49 304 53 101

  • Hàm lượng dầu dư : tối đa. 3 mg/m3
  • Tổn thất áp suất : 0.17 bar
  • Áp suất tối đa: 20 bar
  • Nhiệt độ hoạt động: -20 ° C đến +100 ° C

trong thời gian ngắn: +120 ° C

  • Tuổi thọ:  3.000 giờ
  • Mã : LE 38 006 x
  • Kích thước: A: 300 mm, D: 355 mm, H: 400 mm