Mann WD962

  • Lưu lượng: 75 L/min
  • Áp suất max: 14 bar
  • Khả năng giữ bụi bẩn cao với cấp lọc 10-15 μm
  • Hiệu suất lọc: 99.9%
  • Độ ổn định cơ học cao
  • Chống tắc nhờ van bypass
  • Van bypass mở tại: 2.5 bar
  • Bảo hành: 2000h / 6 tháng
  • Kích thước: A: 93 mm, B: 62 mm, C: 71 mm, G: 1-12 UNF, H: 212 mm