Orion ARX Series

  • Lưu lượng: 0.32 ~  19.0 Nm3/min
  • Điểm đọng sương: 3~15oC
  • Áp suất làm việc: 0.2 ~ 0.98 bar
  • Tổn thất áp suất: <0.015 MPa
  • Nhiệt độ đầu vào: 10-50oC
  • Nhiệt độ dầu vào Max: 80oC
  • Công suất máy nén khí : 5 ~ 150 HP