PEGASUS TM-V-0.25/8-100L

 

  • Công suất: 3 HP
  • Lưu lượng: 250 L/min
  • Áp suất: 8 bar
  • Thể tích bình chứa: 100L