PEGASUS TM-W-1.0/8-500L

  • Đầu nổ: 8 HP
  • Công suất: 10 HP
  • Lưu lượng: 1000 L/min
  • Áp suất: 8 bar
  • Thể tích bình chứa: 330L