PEGASUS TM-W-1.05/12.5-500L

  • Đầu nổ: 16 HP
  • Công suất: 10 HP
  • Lưu lượng: 1050 L/min
  • Áp suất: 12.5 bar
  • Thể tích bình chứa: 500L