PEGASUS TM-W-1.6/8-500L

  • Đầu nổ: 20 HP
  • Công suất: 15 HP
  • Lưu lượng: 1600 L/min
  • Áp suất: 8 bar
  • Thể tích bình chứa: 500L