PEGASUS TM-W-2.0/12.5-500L

  • Đầu nổ: 24 HP
  • Công suất: 20 HP
  • Lưu lượng: 2000 L/min
  • Áp suất: 12.5 bar
  • Thể tích bình chứa: 500L