Van điện từ

Cuộn dây van điện từ có sẵn cho cả điện một chiều và xoay chiều. Các điện áp phổ biến nhất hiện có là:

  • 6VDC
  • 12VDC
  • 24VDC
  • 24 VAC
  • 120 VAC
  • 220/240 VAC